InformatiiAnunţ important - Hotarari ale Consiliului UNBR privind examenul de primire in profesia de avocat - sesiunea august 2019Informatii Click pentru informaţii

InformatiiZiua avocatului - 24 iunie 2019 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiHotărârea nr. 09/15.05.2019, privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea serviciului de asistenţă judiciară a Baroului GiurgiuInformatii Click pentru informaţii

Informatii*** PROTEST Baroul Giurgiu ***Informatii Click pentru informaţii

InformatiiAdresă către Senatul României Informatii Click pentru informaţii

InformatiiHotărârea Consiliului Baroului Giurgiu nr. 2/08.02.2019 - privind validarea candidaturilor depuse pentru Adunarea Generală Electivă din data de 09.03.2019 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiAnunţ - Conferinţa având ca temă: "ASPECTE PRACTICE GENERATE DE APLICAREA CODURILOR FUNDAMENTALE "- 16 februarie 2019 - ora 09.00 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiDecizia nr. 4/07.01.2019 a Consiliului Baroului Giurgiu cu privire la organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Giurgiu - Adunare Generală a Baroului Giurgiu - 09.03.2019, ora 10.00Informatii Click pentru informaţii

InformatiiExamenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2018Informatii Click pentru informaţii

InformatiiAdunarea Generală Ordinară a Baroului Giurgiu - 17.03.2018 - ora 10.00 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiDecizia nr. 3/31.01.2018 a Consiliului Baroului Giurgiu, privind avocaţii cu restanţe la plata contribuţiilor profesionale Informatii Click pentru informaţii

InformatiiANUNŢ - Şedinţă de consiliu - 31.01.2018 - ora 15.00 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiRaspunsul MFP–ANAF la memoriile UNBR ref decizii impunere avocaților la plata CAS Informatii Click pentru informaţii

InformatiiAnunţ - Conferinţa având ca temă: "Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri"- 3 februarie 2018 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiProgram de stagiu pentru avocaţi – 2018 – Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (I.R.Z.)Informatii Click pentru informaţii

InformatiiHotărârea Consiliului UNBR nr. 288 din 09 decembrie 2017 prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 250/28.98.2017Informatii Click pentru informaţii

InformatiiHotărârea Consiliului UNBR nr. 289 din 09 decembrie 2017 prin care se aprobă prevederi din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017 privind onorariile minimaleInformatii Click pentru informaţii

InformatiiHotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă Informatii Click pentru informaţii

InformatiiAnunţ - Conferinţa internaţională „PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA” - 24 noiembrie 2017Informatii Click pentru informaţii

InformatiiRezultatul verificărilor condiţiilor de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat stagiar - sesiunea septembrie 2017Informatii Click pentru informaţii

InformatiiAnunţ important - ÎN ATENŢIA AVOCAŢILOR DIN BAROUL GIURGIU CARE ÎNREGISTREAZĂ RESTANŢE LA PLATA TAXEI DATORATĂ BAROULUI, U.N.B.R. Şi A COTEI C.A.A.Informatii Click pentru informaţii

InformatiiŞedinţa de consiliu ordinară a Baroului Giurgiu - vineri, 21 iulie 2017 – orele 12:00 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiAnunţ important - Hotarari ale Consiliului UNBR privind examenul de primire in profesia de avocat - sesiunea septembrie 2017 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiAnunţ important - în atenţia avocaţilor din Baroul Giurgiu care înregistrează restanţe la plata taxelor către Barou, UNBR şi CAA Informatii Click pentru informaţii

InformatiiLegea nr. 25/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 210/28.03.2017 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiAdunarea Generală Ordinară a Baroului Giurgiu - 25.02.2017, ora 10.00 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiANUNT - Conferinţa cu tema "Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României" - 11.02.2017, ora 09.00 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiHotărârea Consiliului UNBR Nr. 139/27.07.2016 privind adoptarea Statutului Casei de Asigurări a AvocațilorInformatii Click pentru informaţii

InformatiiAnunţ - Baroul Giurgiu - organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016Informatii Click pentru informaţii

InformatiiAnunţ - Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016Informatii Click pentru informaţii

InformatiiHotărârea Consiliului UNBR nr. 95/2016, privind Direcțiile de perfecționare a organizării activității de acordare a asistenței judiciare la nivelul D.C.A.J. şi Proiectul REGULAMENTULUI – CADRU pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilorInformatii Click pentru informaţii

InformatiiMateriale ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului avocaților 2016Informatii Click pentru informaţii

InformatiiConferinţa de pregătire profesională continuă a avocaţilor - 13.02.2016 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiAdunarea Generală Ordinară a Baroului Giurgiu - 27.02.2016, ora 10.00 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiConferinţa cu tema "Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României" - 10.10.2015 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiTabel privind rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la examen - avocaţi stagiari - sesiunea septembrie 2015Informatii Click pentru informaţii

InformatiiExamen de admitere în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2015Informatii Click pentru informaţii

InformatiiMateriale Congres UNBR - 05.06.2015 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiAdunarea Generala Ordinară a Casei de Asigurări a Avocaţilor - Filiala Giurgiu - 17.04.2015 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiHotărârea UNBR nr. 1063/07.03.2015 - Regulamentul privind organizarea si funcţionarea Curtii de Arbitraj Profesional a AvocatilorInformatii Click pentru informaţii

InformatiiPropunerile CSM - Protocolul privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite avocaţilor (Oficii)Informatii Click pentru informaţii

InformatiiLISTA DEFINITIVĂ A CANDIDAŢILOR, VALIDATĂ ÎN ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 16 MARTIE 2015 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiLISTA CANDIDATURILOR DEPUSE PENTRU ALEGERILE ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI GIURGIU DIN 28 MARTIE 2015Informatii Click pentru informaţii

InformatiiANUNŢ - Conferinţă INPPA cu tema "Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României", 21 februarie 2015Informatii Click pentru informaţii

InformatiiDecizia Baroului Giurgiu nr. 5/12.01.2015, privind REGULAMENTUL
pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Giurgiu
Informatii Click pentru informaţii

InformatiiHotărârea Baroului Giurgiu nr. 1 din 12 ianuarie 2015 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiDecizia UNBR nr. 128/08.07.2014, privind Regulamentul examenului de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2014 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiANUNT - Conferinţa cu tema "Înţelegerea şi aplicarea noului cod penal şi a noului cod de procedură penală" - 15.02.2014, ora 09.00 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiANUNT - ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI GIURGIU - 22.02.2014, ORA 10.00 Informatii Click pentru informaţii

InformatiiAnunt - Învatamânt profesional - Tema "Întelegerea si aplicarea Noului Cod de procedura civila", sâmbata, 12 octombrie 2013,ora 8.30 Informatii Click pentru informaţii

Informatii Referat privind verificarea dosarelor depuse de candidatii inscrisi la examenul de primire în profesie în sesiunea septembrie 2013 Informatii Click pentru informaţii

Informatii HOTARÂREA U.N.B.R. nr. 713/29.06.2013, privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2013 Informatii Click pentru informaţii

Informatii ANUNT - Adunare Generala Ordinara a Baroului Giurgiu în data de 02.03.2013Informatii Click pentru informaţii

Informatii PROIECTUL REGULAMENTULUI-CADRU pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor Informatii Click pentru informaţii

Informatii Comunicat deces - Avocat IOAN AFLAT - decanul Baroului Mureş Informatii Click pentru informaţii

Informatii Anunţ - DECIZIA nr. 47/14.12.2012 a Comisiei Permanente a UNBR - privind validarea rezultatelor examenului de absolvire a INPPAInformatii Click pentru informaţii

Informatii Anunţ - Hotărârea nr. 556/15.12.2012 a Consiliului UNBR Informatii Click pentru informaţii

Informatii Anunţ - DECIZIA NR. 45/14.12.2012 a Comisiei Permanente a UNBR pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Fondului de Solidaritate al Avocaţilor Informatii Click pentru informaţii

Informatii Anunţ - HOTĂRÂREA NR. 216/03.12.2012 a Consiliului UNBR - privind constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor Informatii Click pentru informaţii

Informatii Anunţ - Declaraţie cu menţiunea că nu efectuaţi acte de comerţ Informatii Click pentru informaţii

Informatii Anunţ - Conferinţa naţională I.N.P.P.A. - 22 septembrie 2012, ora 09:00 Informatii Click pentru informaţii

Informatii Anunţ - Examen de primire în profesia de avocat - sesiunea octombrie 2012 Informatii Click pentru informaţii

Informatii Anunţ - Conferinţa cu tema "Înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă" - 6-7 iulie 2012 Informatii Click pentru informaţii

Informatii Anunţ - Protocol încheiat între UNBR şi INM Informatii Click pentru informaţii

Informatii HOTĂRÂREA NR. 216 din 03 decembrie 2011 privind constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor Informatii Click pentru informaţii

Informatii Anunţ - efectuarea de fotografii pentru emiterea legitimaţiilor tip card Informatii Click pentru informaţii

Informatii Anunţ - Pregătire profesională continuă - 10.03.2012 Informatii Click pentru informaţii

Informatii Invitaţie "Ziua Femeii" Informatii Click pentru informaţii

Informatii Modificări legislative - Casa de Asigurări a Avocaţilor, Statutul INPPA, Plan de învăţământ INPPA, Regulament INPPA - puncte de vedere Informatii Click pentru informaţii

Informatii Decizia Curţii Constituţionale - art. 21 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 Informatii Click pentru informaţii

Informatii Anunţul Baroului Giurgiu referitor la d-na Bolocan Doina FlorentinaInformatii Click pentru informaţii

Informatii Protocolul de colaborare dintre UNBR şi Curtea de Apel Bucureşti - 03.11.2011 Informatii Click pentru informaţii

Informatii Decizia Baroului Giurgiu privind taxele de înscriere Informatii Click pentru informaţii

Universul Juridic