a> B> c> d> e -f- g> h - i - j - k> l - m> n - o> p> r - s> t- u - v -z

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele Avocatului
Titlul Ştiinţific în domeniul Ştiinţelor Juridice
Data înscrierii în Barou/Decizia nr.

Sediul profesional principal

Adresa, tel/fax, Email, Website

Sediul profesional secundar

Adresa, tel/fax, Email, Website

Birou de lucru

Adresa, tel/fax, Email, Website
Forma de  exercitare a profesiei CI/CA/SCPA/SPARL
Modalitatea de exercitare a profesiei (titular-T, asociat-A,  colaborator-C, salarizat-S)
Instanţele la care au dreptul să pună concluzii
Alte menţiuni
7
BADEA  ALINA
 
01.01.2005 Dec.nr.2/10.01.2005
Bolintin Vale Str. Republicii bl. B4 parter jud. Giugiu Tel.0722262687 alinacbadea@yahoo.com
   
CI
T
Toate instanţele
-
8
BADEA DAN – COSMIN
 
01.01.2005 Dec.nr.7/10.01.2005
Bolintin Vale Str. Republicii nr. 1 jud. Giurgiu Tel.0727898710, cosmindanbadea@yahoo.com
   
CI
T
Toate instanţele
-
9
BANU CRISTIAN – VIOREL
 
31.08.1982 Dec.nr.16'/31.08.1982
Giurgiu,str.C.F.R.,bl.36/335,ap.11, jud. Giurgiu Tel.0722345216 cristianbanu33@yahoo.com
   
CI
T
Toate instanţele
-
10
BARAC ELENA
 
01.02.2006 Dec.nr.1/16.01.2006
Giurgiu, B-dul C.F.R.  bl.33/335 Sc. D ap.57 parter Tel.0763607290, elena.barac@yahoo.com
   
CI
T
Toate instanţele
-
11
BĂRBULESCU DANIEL
 
12.12.2003 Dec.nr.39/15.01.2004
Bolintin Vale,str. Poarta Luncii nr.4, jud.Giurgiu Tel.0723246937 danahi_07@yahoo.com
   
CI
T
Toate instanţele
-
12
BASANGIAC CONSTANTIN
 
01.10.1999 Dec.nr.95/30.09.1999
Giurgiu,com.Prundu Tel.0723327133 cbasangiac@gmail.com
   
CI
T
Toate instanţele
-
13
BÎRNAC STELIANA
 
04.11.2008 Dec.nr.47/04.11.2008
Giurgiu str. Decebal bl. 46/3D, sc. A, ap.14, et. 4 Tel.0769621556 stelianabirnac@yahoo.com
   
CI
T
Toate instanţele Cu excepţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Curţii Constituţionale
-
14
BERBECAR LIGIA – VICTORIA
 
18.03.2011 Dec.nr.20/18.03.2011
Com. Adunaţii Copăceni sat.Mogoşeşti, jud. Giurgiu  Tel.0723031080, ligia.croitoru@gmail.comligia.croitoru@romtelecom.ro
   
CI
T
Toate instanţele Cu excepţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Curţii Constituţionale
-
15
BERBINSCHI VASILE
 
01.012007 Dec.nr.60/27.12.2006
Giurgiu, Zona Liberă, str. Portului nr. 1 Tel.0745967756
   
CI
T
Toate instanţele
-
16
BOBA ANIŞOARA
 
01.10.1998 Dec.nr.34/01.10.1998
Giurgiu, str. Puişor bl. 506 sc. A ap. 3 parter Tel.0722469623
   
CI
T
Toate instanţele
-
17
BRATU SERGIU - GEORGE
 
01.04.1997 dec.nr.9/28.03.1997
Giurgiu,str.Păstorului nr.26B, jud.Giurgiu Tel.0720911420 avocat.bratu@gmail.com
   
CI
T
Toate instanţele
-
18
BUCŞE SORIN – DANIEL
 
01.01.2004 Dec.nr.38/18.12.2003
Giurgiu, Str. Negru Vodă bl.503 sc. B Ap.24 Tel.0744490959 office@avocat-mediator.ro
   
CI
T
Toate instanţele
-

Informatiile afisate sunt actualizate în APRILIE 2014. Pentru mai multe detalii contactati Baroul Giurgiu prin email: baroulgr@yahoo.com sau tel. 0246.211.107