TABLOUL AVOCATILOR STAGIARI

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele Avocatului
Titlul Ştiinţific în domeniul Ştiinţelor Juridice
Data înscrierii în Barou/Decizia nr.

Sediul profesional

Adresa, tel/fax, Email, Website
Denumirea formei de  exercitare a profesiei în care îşi desfăşoară activitatea
Modalitatea de exercitare a profesiei (titular-T, asociat-A,  colaborator-C, salarizat-S)

1

CRĂCIUNESCU FLORENTINA
 

01.02.2009 Dec.nr.4/19.01.2009

Giurgiu, str.Portului, nr.14, Tel: 0723846022, craciunescuflory@yahoo.com
CI
C

2

PENCIU MĂDĂLIN - ADRIAN
 

01.11.2013 Dec.nr.40/11.11.2013

Giurgiu, Str.Portului bl.60 sc.B ap. 17 Tel:0729122821 madalinpenciu@yahoo.com
CI
C

3

ŞCHIOPU VALENTINA – CRISTINA
 

01.01.2011 Dec.nr.1/03.01.2011

Giurgiu, sos. Alexandriei, bl. A3, ap. 6, Tel:0729322519 schiopu.cristinav@yahoo.com
CI
C

4

TIŢA MĂDĂLINA – ANDREEA
 

14.01.2013 Dec.nr.3/14.01.2013

Giurgiu, Str.Portului, bl.60, sc.B, ap. 17 Tel: 0720563479 andreea_madalina1984@yahoo.com
CI
C

 

Informatiile afisate sunt actualizate în APRILIE 2014. Pentru mai multe detalii contactati Baroul Giurgiu prin email: baroulgr@yahoo.com sau tel. 0246.211.107